Over LocalGroningen.nl

Onze missie is bezoekers en toeristen te verbinden met de regionale cultuur en kwaliteiten die uniek en specifiek zijn.

We bouwen bruggen naar mensen en partijen die de cultuur en karakter van een regio mede bepalen of bepaald hebben. Dat kunnen ondernemers, kunstenaars, historische figuren zijn. We denken ook bijvoorbeeld aan connecties met innovatieve agrariërs en toonaangevende bedrijven die een grote betekenis hebben op een gebied qua landschap, economische aantrekkingskracht, werkgelegenheid, energietransitie.

Dit doen we door middel van het aanbieden van unieke en gedenkwaardige reiservaringen. Reiservaringen waarin de mensen, de ondernemers, het unieke van een regio centraal staan, waar oog is voor gemeenschapsgevoel. Door verbindingen te leggen, door van elkaar te leren, samen te groeien en samen te genieten, bouwen we met elkaar aan een betere wereld.

Het verhaal van de initiatiefnemers

Ons verhaal begon midden in de coronatijd. Er ontstonden allerlei lokale initiatieven van kleine ondernemers in de recreatie- en toerismebranche. Allemaal op zoek naar een alternatief hoe het hoofd te kunnen bieden aan de onzekerheden van de corona-crisis.

"Wat als we elkaar daarin een beetje gaan helpen, in plaats van dat ieder voor zich op een eigen eilandje blijft ploeteren?"

Na die vraag een paar keer aan elkaar gesteld te hebben, hebben we de stap gezet. We hebben diverse contacten gelegd, gepolst welke behoeften en wensen de kleine ondernemers zoal hebben.

Dat was het begin van een geheel nieuwe ervaring, waarin we veel geleerd hebben. Wat ons vooral trof was de trots en het enthousiasme van iedere ondernemer over de eigen plek, over de eigen regio, over het eigen bedrijf. Daar kan geen brochure tegenop.

De lokale ondernemers - het DNA van de regio

Lokale ondernemers houden ervan hun passie te delen, en hun gasten zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun persoonlijke wensen.

Het nadeel - omdat ieder het voor zichzelf organiseert - is dat het voor kleinere ondernemers ieder jaar een behoorlijke inspanning is om voldoende omzet te realiseren, nieuwe plannen te maken, en ook uit te voeren. Samenwerken wil men wel, maar de dagelijks drukte van het eigen bedrijf is een grote bottle-neck om zelf initiatief te nemen.

Tijdens de gesprekken met lokale ondernemers kwam naar voren dat een podium voor kleinere ondernemers gemist werd. "Of wij daar iets mee konden?"
Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan en is het idee van LocalGroningen geboren.

Juist vanuit eigen passie - van, voor en door lokale ondernemers - samen actief werken aan een bloeiend toerisme-klimaat in het noorden. That is the spirit.

En misschien nog belangrijker. Met elkaar werken we aan betekenisvol toerisme.

Het DNA van LocalGroningen

Wat maakt LocalGroningen uniek, en met haar het geheel van aangesloten bedrijven?

Unieke reiservaringen

LocalGroningen-tours zijn unieke regioverhalen, waarin we bijzondere plekken, unieke personen en verhalen aan elkaar rijgen. Waarin verhaald wordt over historische, hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. Niet louter de mooie Instagram hotspots, maar juist de onbekende plekjes waar men anders gemakkelijk aan voorbij kan gaan, staan centraal.

Er liggen unieke kansen om met de tours én de kennis en connecties met de vele kleine lokale ondernemers, compleet verzorgde arrangementen en meerdaagse reizen aan te bieden.

Met de app kunnen mensen eenvoudig zelf een eigen gepersonaliseerd arrangement samenstellen.

Unieke reiservaringen

Samen met lokale ondernemers

De tours, arrangementen en meerdaagse reizen worden samen met lokale ondernemers, historische clubs en dorpsverenigingen, regionale marketingorganisaties ontwikkeld. Het unieke, het authentieke van iedere regio blijft zo gewaarborgd.

Als geen ander zijn het de locals die sfeer en kleuring kunnen geven aan hun regio.

De lokale bedrijven hebben er direct voordeel van. Er groeit een gevoel van community, wat weer een vruchtbare bodem is voor meer samenwerking.

We brengen mensen echt in contact met de locals, en stimuleren dat men bij de locals gaat boeken.

Samen met lokale ondernemers

Verantwoord en betekenisvol toerisme

Onze dagjes-uit, arrangementen, reizen zijn gedenkwaardig, blijven bij, inspireren om nog eens te komen, om anderen te vertellen over wat men gezien en beleefd heeft.

We richten ons niet op de geijkte hotspots, en daarmee stimuleren we dat mensen grote drukte vermijden.

Bewoners in de regio's waar we tours hebben, worden door ons gekoesterd. Bewoners zijn immers de gastvrije schakels, maar ook voor ons een belangrijke doelgroep voor een hernieuwde kennismaking van het eigen woongebied.

Een belangrijke, specifieke doelgroep vormt de groep (eenzame) ouderen die niet of minder zelfstandig mobiel is.

Verantwoord en betekenisvol toerisme

Groen en duurzaam toerisme

Het effect van toerisme op klimaatverandering verminderen is een belangrijke doelstelling. Reizen is waardevol om meer over de wereld te begrijpen, maar de milieukosten zijn ook hoog. Natuurlijk hopen we daarom dat veel mensen vaker kiezen voor reizen in eigen land, en de regionale locals supporten.

Hoe LocalGroningen duurzaam toerisme doorvoert o.a.:

  • alle tours worden ook geschikt gemaakt als fietsroute
  • de CO2-footprint van de autotours wordt in beeld gebracht; een compensatieplan wordt hiervoor ontwikkeld
  • Producenten van biologische streekproducten, streekwinkels, horeca dat zich toelegt op vegetarisch en biologisch enz. maken onderdeel uit van de tours.
Groen en duurzaam toerisme

Wil je meer weten over ons?

Contact

Binnenkort een nieuwe paraplu: LocalLime

We groeien en breiden ons werkgebied uit. Daarom is het nodig een naam te gebruiken die we breder kunnen inzetten. Geïnspireerd door de lindeboom - The lime tree - wordt LocalLime de nieuwe paraplu, waaronder we doorgaan met ontwikkelen van nieuwe tours en unieke reisbelevenissen.

Over ons
Over ons
Over ons
Over ons

Het verhaal van de lindeboom - de lime tree

Door de geschiedenis heen heeft men verschillende betekenissen en eigenschappen verbonden aan de lindeboom.

  • Waar een lindeboom is geplaatst en aanslaat is de grond vruchtbaar, en kan er gebouwd en gezaaid worden
  • De lindeboom staat voor verbondenheid met de gemeenschap. Onder een lindeboom wordt vergaderd, gehuwd, gefeest, recht gesproken, komt de gemeenschap bijeen
  • De lindeboom voedt met haar geurende nectar en trekt nieuwe bezoekers aan
  • De lindeboom is het symbool van moeder aarde; zij onttrekt haar kracht uit de aarde, heeft het vermogen zich steeds te vernieuwen en heeft het eeuwig leven
  • De takken van de lindeboom zijn buigzaam en sterk. Zij voegen zich naar de vorm die de omgeving haar geeft.